příklady
Příklad č.1
Na vodní hladině plave válec z borového dřeva o poloměru 20 cm a délce 1,0 m. Hustota borového dřeva je . Určete objem ponořené části válce.
Příklad č.2
Ponorné tělísko o hmotnosti ponořené do vody bylo udrženo v rovnováze protizávažím o hmotnosti . Ponoříme-li totéž tělísko do neznáme kapaliny, bude v rovnováze se závažím o hmotnosti . Jakou hustotu bude mít neznámá kapalina.
Příklad č.3
Jak velká hydrostatická tlaková síla působí na dno vodní nádrže v hloubce 4 m, je-li obsah dna 50 ? Jaký je v této hloubce hydrostatický tlak?
Příklad č.4
Jak velkou vztlakovou silou je nadlehčováno těleso o objemu , je-li zcela ponořeno
a) ve vodě
b) v glycerínu () ?
Příklad č.5
Loď zatížená nákladem zvětší ponor o 1 dm. Obsah vodorovného průřezu lodi v rovině volné hladiny je 50 . Určete hmotnost nákladu.
Příklad č.6
Jak velkou vztlakovou silou působí na dno bazénu tělo člověka o hmotnosti 84 kg, je-li zcela ponořeno ve vodě? Průměrná hustota těla je při nadechnutí , při vydechnutí .