hydrostatický tlak
V této java simulaci se bude měřit tíhový hydrostatický tlak v kapalině pomocí tlakové nádoby.Ta má na horní stěně membránu, která se tlakem víc či míň deformuje.Tím se zvětšuje tlak v hadičce (růžová), takže kapalina v levém ramenu U-trubice klesá v a pravém stoupá. Posun hladiny je mírou hydrostatického tlaku.

poznámka 1. Předpokládáme že v U-trubici se nachází stejná kapalina jako v nádobě.

poznámka 2. Pozor, zaznamenávaný tlak je hydrostatický tlak kapaliny, ne aerostatický tlak vzduchu.

Otázkou je, jak se zvětšuje hydrostatický tlak s hloubkou. Přidržením tlačítka myši se dá posouvat tklaková nádoba směrem nahoru a dolu. Na pravé straně je možný výběr kapaliny. Do obou textových políček je možné přímo zadat hloubku a hustotu kapaliny.Dole je výsledný hydrostaticky tlak (v hPa).

(1 hPa = 1 hektopascal = 100 Pa = 100 N/m)

Hydrostatický tlak na 1 cm hloubky se zvětšuje asi o 1 hPa. Všeobecně platí:
p = h r g
p ... hydrostatický tlak kapaliny
g ... tíhové zrychlení
r ... hustota kapaliny
h ... hloubka