pokus 1
vztlaková síla a chování těles v kapalině
Úkol: Dokažte existenci vztlakové síly a popište chování těles v kapalině v závislosti na kapaliny.

Pomůcky: Čerstvé vejce, průhledná nádoba, sůl, voda, lžíce.

Příprava a provedení: Do nádoby nalijeme vodu a dáme do ní vejce. Pokud je čerstvé, klesne ke dnu. Nasypeme do nádoby větší množství soli. Postupným rozpouštěním soli (mícháním) dosáhneme toho, že se vejce bude v roztoku vznášet a posléze se částečně vynoří nad hladinu.

Schéma:

Poznámky: Míchání nesmí být příliš intenzivní (roztok zneprůhlední). Pokud není vejce čerstvé, vynoří se už v čisté vodě.

 

Závěr: Je-li hustota tělesa větší než hustota kapaliny, těleso klesá na. Je-li hustota tělesa a kapaliny stejná, těleso se vznáší. Je-li hustota tělesa menší než hustota kapaliny, těleso plave na kapalině a částečně se vynoří.