pokus 2
vlastnosti vztlakové síly
Úkol: Dokažte vztlakovou sílu, která působí na ponořené těleso

Pomůcky: Rovnoramenné váhy, dvě hmotnostně a tvarově rozdílná tělesa, nit, dvě kádinky, voda, glycerol

Schéma:

  Provedení: a) Váhy vyvážíme. Na jednu misku položíme těleso 1 a vyvážíme závažím o hmotnosti na druhé misce. Poté do kádinky napustíme vodu a vyvážíme těleso, které je ponořeno celým objemem, závažím o hmotnosti . Potom vyměníme vodu za glycerol a těleso vyvážíme závažím o hmotnosti . Celý postup opakujeme pro druhé těleso.
b) Na ramena vah zavěsíme stejná tělesa. Po odaretování vah je soustava v rovnováze. Váhy zaaretujeme. Jedno těleso ponoříme do vody, druhé těleso stejného tvaru a objemu ponoříme do glycerolu. Odaretujeme a pozorujeme zda se rovnováha poruší.

Výpočet:

…hmotnost tělesa
…hmotnost závaží (těleso ponořené ve vodě)
…hmotnost závaží 2 (těleso ponořené v glycerolu)


 

Tabulka:

Obrázky:

a)

- Vyvážené těleso 1 o hmotnosti m1 

- Těleso 1 ponořené ve vodě 

- Těleso 2 ponořené ve vodě

- Těleso 1 ponořené v glycerolu

b)

- Dvě stejná tělesa v rovnováze

- Porušení rovnováhy v závislosti na hustotě kapalin

 

Závěr:Po ponoření těles do kapaliny se poruší rovnováha na rovnoramenných vahách. Vztlaková síla, která působí na ponořené těleso, je rovna rozdílu tíhových sil působících na závaží. Velikost vztlakové síly závisí na hustotě kapaliny. V glycerolu je vztlaková sila větší než ve vodě, která má menší hustotu než glycerol.