pokus 3
hydrostatický tlak
Úkol: Zjistěte hydrostatický tlak, který působí uvnitř akvária.

Pomůcky: otevřený kapalinový manometr, Hartlova sonda, gumové hadičky, větší nádoba (akvárium).

Schéma: 

 Provedení: Hartlovu sondu jsme sestrojili z trychtýře. Manometr připojíme k sondě, akvárium naplníme vodou. Postupně ponořujeme sondu do různých hloubek a sledujeme změny rozdílu hladin v ramenech kapalinového manometru. Sondu fixujeme v jedné hloubce, pohybujeme jí po celém akváriu, poté jí otáčíme kolem vodorovné osy. Tentokráte změnu v tlaku (změny výšek hladin v ramenech manometru) nepozorujeme.

Obrázky:

- Změnu tlaku nepozorujeme, protože sonda není ponořena

- Začínají se projevovat změny tlaku

- Největší hydrostatický tlak pozorujeme na dně nádoby

 

Závěr: Hydrostatický tlak roste s hloubkou a ve všech místech se stejnou hloubkou pod volnou hladinou má stejnou hodnotu. Proto při pohybování sondy v zafixované výšce různými směry jsme změnu tlaku nepozorovali.