pokus 5
Důkaz vztlakové síly
Úkol: Dokažte vztlakovou silu pro dvě stejně velká tělesa o různé hustotě

Pomůcky: nádoba s vodou, plastelínu, pingpongový míček

Postup: Pingpongový míček obalíme jemnou vrstvou plastelíny a vhodíme do nádoby s vodou( použili jsme žlutou barvu plastelíny). Zhotovíme kuličku o stejné velikosti a vhodíme do stejné nádoby (modrá barva plastelíny).

Schéma:

 

Obrázky:

- Dvě stejně velké kuličky

- Kuličky vhozené v nádobě s vodou

- Rozříznuté kuličky

Závěr: Velikost vztlakové síly je v obou případech stejná, neboť tělesa mají stejný objem. Modrá kulička klesla ke dnu, protože její průměrná hustota je větší než hustota kapaliny a tíhová síla směrem dolů je větší než vztlaková síla působící směrem nahoru.