řešení příkladu 1

Podle Archimédova zákona platí pro těleso z materiálu o hustotě plovoucí na hladině kapaliny o hustotě nadlehčováno vztlakovou silou o velikosti , kde je objem ponořené části tělesa a v rovnovážném stavu je ,
kde , nastane rovnováha, platí-li pro objem ponořené části válce

odkud

pro je

po vyčíslení dostaneme

 

Objem ponořené části válce je , což je 50% objemu celého tělesa.