řešení příkladu 2

Aby byly váhy vyvážené, musí být výslednice tíhové a vztlakové síly působící na ponořené těleso v rovnosti s tíhovou silou působící na závaží. Pokud porušíme rovnováhu změnou kapaliny, musíme ponořené těleso znovu vyvážit. Proto na závaží, které vyvažuje těleso ponořeného v neznámé kapalině, působí jiná tíhová síla .

Po dosazení

 

 

Hustota neznámé kapaliny je , což podle MFChT odpovídá benzínu.