rešení příkladu 3

Víme, že v hloubce h na plochu S působí voda tíhovou silou. Výsledkem tohoto působení je hydrostatická tlaková síla. Tedy , kde můžeme hmotnost m vyjádřit jako a objem V vyjádřit jako

po dosazení do vztahu

 

 

Hydrostatická síla, která působí na dno nádrže v hloubce 4 metry je  1,96 MN a hydrostatický tlak v této hloubce je 39,2 kPa.