řešení příkladu 4

Podle vztahu pro výpočet vztlakové síly 

 

upravíme vztah pro jednotlivé kapaliny a dosadíme hodnoty

 

 

 

Těleso o objemu je nadlehčováno vztlakovou silou o velikosti 9,81 N ve vodě a 12,36 N v glycerolu.