řešení příkladu 5

Vztlaková a tíhová síla jsou v rovnováze, když loď plave na hladině.


Z této rovnosti pro loď bez nákladu vyjádříme hmotnost lodi


Pokud naložíme na loď náklad, tíhová síla se zvětší a rovnováha se poruší. Ponor lodi se začne zvětšovat. Objem vytlačené kapaliny se zvětší o a rovnováha nastane, když tíhová a vztlaková síla budou mít stejnou velikost

 

Dosadíme-li vztah pro výpočet hmotnosti lodě dostaneme

 

 

Hmotnost nákladu na lodi je 5000 t.