řešení příkladu 6

 

kde můžeme objem nahradit podílem hmotnosti tělesa a hustoty tělesa

 

 

při nadechnutí: 

při vydechnutí:


Průměrná hustota člověka při nadechnutí je stejná jako hustota vody, proto se těleso ve vodě vznáší a tlaková síla na dno bazénu je 0 N. Když člověk vydechne, hustota člověka se zvětší a proto člověk klesá ke dnu. V tom případě působí na dno bazénu silou 39 N.