vztlaková síla
V této java simulaci si ukážeme jednoduchý experiment na znázornění vztlakové síly: kvádr, který je připevněný na siloměru se ponoří do kapaliny. Přitom se zmenší výsledná síla, která se ukáže jako rozdíl gravitační a vztlakové síly.

V textových polích se dají změnit nastavené hodnoty podstavy, výšky a hustoty kvádru a hustoty kapaliny.Stačí potvrdit entrem a applet vypočítá nove hodnoty hloubky ponoru, vytlačeného objemu, vztlakové síly, gravitační síly, výsledné síly a zobrazí je. Předpokládá se tíhové zrychlení

Až se ohlásí překročení měrné oblasti, tak lze vpravo dole nastavit rozsah siloměru.
Archimédův zákon: Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, jejíž velikost se rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořené části tělesa.